Romancë sysh


Fatmir Terziu

Romancë sysh


Unë jam një bir ustai

melodia e romancës së gurit

pentagram i ëmbël lotësh

është shkruar në një çelës të vogël

edhe hapat e të parëve të mi në Egnatia

mund të dëgjohen duke kënduar gjatë natës

mund të dëgjohen si lutje kumuriash