Romancë në natyrë


Dhe ja ku ndodh të gjejmë një melodi në këtë stacion të jetës. Melodi në këtë pentagram të zhurmshëm. Duart dhe shkopi i dirigjentit janë mes nesh, në sy, në gjithësi dhe sjellin e na transportojnë aty. Pikërisht aty, ku jeta lëviz në ligjësi. Aty ku dashuria e prek atë që ne e humbim, atë që ne harrojmë, duke kujtuar se përherë do ta kemi pranë vetes, afër vetes, në një kohë e gjitha është thjesht një romancë. Një romancë e fryrë në natyrë…një lëngëzim sysh, një lot i ngrirë.

AUTORI