ROMAN I REALIZUAR NË ASPEKTIN RRËFIMOR DHE ARTISTIKIzet Abdyli

Anton Nikë Berisha “Kush dëgjoftë e mos tregoftë…” (Gruaja e Kacabashit). Roman për fëmijë, botoi “Faik Konica” Prishtinë 2020

Përrallat, fabulat, gojëdhënat etj. të traditës letrare gojore shpeshherë u kanë shërbyer shkrimtarëve si lëndë për t’i shtjelluar ato në formën e tregimeve, novelave apo të romaneve, duke i veshur me oreolin artistik.

Pikërisht nga kjo gurrë është shërbyer edhe shkrimtari Anton Nikë Berisha, i cili e ka ndërtuar romanin e tij për fëmijë me titull “Kush dëgjoftë mos tregoftë…” (Gruaja e Kacabashit). Të shtjelluar në 12 kapitujve autori ia ka dalë të krijojë një lidhje harmonike të shtresave të rrëfimit, duke ruajtur njësimin dhe kronologjinë e ngjarjeve.

Romani ka një fillim spontan, që ndërlidhet me përrallën e gjyshes, e cila ë