“REBETIKA” DHE KËNGËT E BALLKANIT


Rebetika

“REBETIKA” DHE KËNGËT E BALLKANIT


Dr Fatmir Terziu


Elias Petropoulos (26 qershor 1928 - 3 shtator 2003) poet, mbledhës i këngëve, dhe etnograf në një nga studimet e tij ka zbuluar se këngët e quajtura “Rebetika” kanë një harmoni shumëkulturore dhe janë të ndikuara nga kulturat muzikore turke, shqipe, cigane dhe hibru. Ky studim që në fakt dokumenton, nuk është një rastësi për atë që shpesh është dëgjuar se këngët e Ballkanit kanë një ngjashmëri rituale, tonore dhe muzikologjike. Publikimi i këtij studimi i kushtoi këtij poeti dhe studiuesi një dënim me burg në kohën e juntës greke në vitin 1968-të. Më vonë ai nuk duroi më dhe jetoi në emigracion të vetmuar në Paris. Por ndërsa ai zbuloi këtë mrekulli që vjen për këngët “Rebetika”, librat e tij “Manuali i Hajdutit të Mirë”, “Hashashi i Shenjtë: 18 tekste të nënbotës”, “Historia sociale e prezervativit” dhe “Varrezat e Greqisë” kanë sjellë një argument më tepër në kulturën e tij të plotë.