RASTI I DOKTORIT TË NUMRAVE


Minush Hoxha

Doktori kishte dhënë një punë pazakonshëm të madhe në përpilimin e punimit shkencor i cili duhej të justifikonte poziten dhe prestigjin që kishte në qarqet ku sillej.Kishtestudjuar më parë një fond të gjerë librash, revistash shkencore, buletine, artikujsh në media e rrjeta sociale dhe të tjera.

Ashtu i lodhur, pasi dorëzojë punimin shkencor, tek këthehej nga puna që ushtronte në një institucion të një rendësie të veçantë për shtetin, hetoj në vete një ndjesi të pazakontë. Të pazakontë nga që, për një projekt më të gjerë në shkallë shteti dhe rajonal bile, më në fund në të cilin kishin syrin elite e ekspertve e institucione kërkimore e shkencore, kishte kryer një punë hulumtuese si separate me peshë për te, i shpërtheu dyshimi nga vetëdija e ekspertit të pranuar, në mos kishte bërë ndonjë lëshim të pavetëdijshëm që do e komprometonte prestigjin e tij profesional. Ashtu nga sedra që kishte dhe si emër në qarqët intelektuale, ishte trullosur nga kjo, dhe duke ndjejtur përrgjegjësinë shkencore,nga shqetësimi e zuri një dridhëtimë e brëndëshme. Në ato çaste, nuk mund t’i dilte tek mendja ndonjë befasi tjetër. Në shqetësime nga kjo droe, rrugës që vëte , fare i tretur brënda në vete, me shikim të ngulitur në lëvizjen e këmbëve thua se njehësonte hapat, nuk dëgjonte përshëndetjet e të njohurëve. Përmëtepër dhe kur regjistronte me vesh ndonjë, nuk u përgjigjej. Jo që i nënvlersonte a injoronte se kishte një natyrë të butë e më konsiderata, por ajo ndjesia e mundësisë të ketë gabuar, e kis