top of page

Raport nga Shefi i Prezencës së OSBE -së në Shqipëri: deklarata e MBAmbasadori Bush i përgjigjet raportit të Ambasadorit Del Monaco, Shefit të Prezencës së OSBE -së në Shqipëri.


Nga:

Zyra e Jashtme, Commonwealth & Development dhe Neil Bush

Botuar:

2 shtator 2021

Dorëzuar në:

2 shtator 2021 (Transkripti i fjalimit, pikërisht ashtu siç u mbajt)

OSBE


Faleminderit Kryetar, dhe mirëpres ambasadorin Del Monaco në Këshillin e Përhershëm. Ashtë kënaqësi të jesh me ne në Hofburg.


Faleminderit për raportin tuaj gjithëpërfshirës, ​​i cili nxjerr në pah arritjet e Prezencës së OSBE -së gjatë 10 muajve të fundit. Ne e pranojmë që ju dhe ekipi juaj keni vazhduar të bëni ndryshimin gjatë sfidës së vazhdueshme të një pandemie globale.


Në takimin joformal të djeshëm, dëgjuam dorën e parë nga një prej bashkëbiseduesve tuaj kryesorë - Zëvendës Ministri i Brendshëm, z. Besfort Lamallari. Dëgjimi i dorës së parë të vlerës që ai i kushton punës tuaj lejon delegacionet e Vjenës të kuptojnë më mirë ndikimin që misionet e OSBE -së në terren kanë në terren. Presim me padurim informime të tjera të tilla në periudhën e ardhshme raportuese.


Unë do të doja të fokusohesha në tre fusha kryesore të mbuluara në raportin tuaj, përkatësisht: reforma zgjedhore, antikorrupsioni dhe lufta kundër krimit të rëndë të organizuar dhe trafikimit.


Së pari - për reformën zgjedhore, ne mirëpresim përpjekjet tuaja të vazhdueshme për të ndihmuar në avancimin dhe ndikimin në procesin e reformës. Aktivitetet e Prezencës, para zgjedhjeve të 25 Prillit, duke përfshirë mbështetjen tuaj për Votimin Jashtë Vendit, duke siguruar një qasje gjithëpërfshirëse përmes sesioneve të edukimit të votuesve për gratë dhe të rinjtë e pakicave, si dhe punën tuaj me të rinjtë në përgjithësi në zgjedhje dhe roli i mediave demonstron qartë vlerën që shtoni. Kjo vlerësohet shumë. Raporti përfundimtar i ODIHR i 26 korrikut bëri 23 rekomandime, nga të cilat pesë u theksuan si prioritete, dhe njëmbëdhjetë kërkojnë ndryshime në kuadrin ligjor. Mbështetja dhe udhëzimi i vazhdueshëm i OSBE -së në zbatimin e këtyre rekomandimeve do të jetë i vlefshëm.


Së dyti - ne përgëzojmë fokusin dhe ekspertizën tuaj të vazhdueshme në adresimin e korrupsionit. Duke u mbështetur në angazhimin tuaj të shtuar në periudhën e mëparshme të raportimit, ne mirëpresim mbështetjen tuaj të vazhdueshme për të trajtuar korrupsionin, duke përfshirë përmirësimin e "korrupsionit të korrupsionit" në procesin e hartimit të ligjeve dhe përmes një rishikimi kolegjial ​​të legjislacionit kundër korrupsionit. Ne gjithashtu vlerësojmë mbështetjen tuaj për gazetarinë investigative si një instrument strategjik për të luftuar korrupsionin. Kjo lidhet mirë me rolin tuaj në mbështetjen e lirisë së medias dhe nënvizon më tej rëndësinë e një media të lirë në çdo demokraci. Ne mezi presim të dëgjojmë rezultatin e konferencës me shumë palë mbi anti-korrupsionin që do të mbahet më 1 tetor.


Së treti - në luftimin e krimit të rëndë të organizuar dhe trafikimit, ne mirëpresim aktivitetet e OSBE -së për ngritjen e kapaciteteve me aktorët kryesorë. Trajtimi i këtyre çështjeve është një përparësi për çdo qeveri. Ne e pranojmë se Prezenca ka ofruar mbështetje si për Ministrinë e Brendshme ashtu edhe për Qendrën Koordinuese për Luftimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në mënyrë që të ndihmojnë në forcimin e përpjekjeve në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit që çojnë në terrorizëm (VERLT), si dhe forcimin e përgjigje ndaj kërcënimit të terrorizmit ndërkombëtar. Ndër përpjekjet e tjera, ne gjithashtu njohim ndihmën tuaj të vazhdueshme në luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore. Rëndësia e përfshirjes së të rinjve në çështjet e sigurisë është gjithashtu e theksuar në raportin tuaj, dhe ne mirëpresim angazhimin tuaj edhe këtu.


Së fundi - pjesë integrale e të gjithë asistencës së Prezencës është barazia gjinore dhe sigurimi që gjinia të përfshihet gjatë aktiviteteve tuaja. Ne vlerësojmë që raporti siguron të dhëna mbi gjininë e pjesëmarrësve në angazhimin tuaj. Kjo është vërtet e dobishme për përcaktimin e balancës gjinore të audiencës së synuar dhe nëse duhet bërë më shumë për të siguruar përfshirje më të madhe. Faktorët ndërlidhës janë një aspekt tjetër i rëndësishëm dhe një fushë ku OSBE me të drejtë po fillon të rrisë theksin. Ne inkurajojmë një fokus të vazhdueshëm të fortë në përpjekjet tuaja për të arritur barazinë gjinore, dhe në mbështetjen tuaj për eliminimin e dhunës me bazë gjinore. Ne mezi presim të dëgjojmë më shumë mbi rezultatet e punës suaj në periudhën e ardhshme të raportimit. Ne gjithashtu përfitojmë nga ky rast për të lavdëruar Shqipërinë për fokusin e tyre në gjininë, e cila gjithashtu renditet si një nga prioritetet e tyre për anëtarësimin e tyre në Këshillin e Sigurimit të OKB -së.


Faleminderit, përsëri Ambasador Del Monako dhe ekipi juaj, për raportin tuaj sot.


Botuar më 2 shtator 2021

8 views0 comments

Comments


Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page