Tragjikja dhe e SHëmtuara në Poezinë e Disa Poetëve në Emigracion (Greqi)


ARQILE V GJATA

Tragjikja dhe e SHëmtuara në Poezinë e Disa Poetëve në Emigracion (Greqi)


Përmbledhje

“Poetët mërgimtarë” shprehin me keqardhje të vërtetën e jetës dhe mundimeve në vend të huaj.

Vitet e emigracionit i kanë bërë ata të shkruajnë cfarë ata kanë përjetuar aty ku tashmë jetojnë dhe punojnë për të siguruar jetesën. Por jo vetëm kaq...