RËNDËSIA E VËRTETË E KATËR KORRIKUT


RËNDËSIA E VËRTETË E KATËR KORRIKUT

PËR AMERIKANËT DHE PËR BOTËN

Nga Frank