Provo mos të më duash


Mercedes Gega

Gjithë rrezet e buzëqeshjeve të tua Kurorë në iris të syrit ruaj Kur shirat e vjeshtës përse-ve të na strukin Ti shihmë në sy Pastaj... provo mos të më duash...

M.Gega