Profesor Gëzim Alpion në lidhjen Zoom me “Anglo-Albanian”


Prof Dr Gëzim Alpion

Profesor Gëzim Alpion në lidhjen Zoom me “Anglo-Albanian”

Një nga librat studimorë më të vlerësuar në Perëndim, që nga dalja në dritë, e një nga studimet më të plota të para në dritën akademike e të realizuar kurë më parë, për figurën e Shenjtores “Nënë Tereza” do të jetë më 29 Shtator në lidhjen Zoom me fjalimin e Profesorit Gëzim Alpion në orën 7 pasdite (me kohën e Mbretërisë së Bashkuar). Nën përkujdesjen e drejtuesve të Shoqatës “Anglo-Albanian” dhe vet ëish-Ambasadorit të Britanisë së Madhe në Tiranë, ky komunikim në kushtet e “Covid 19” tregon vlerat e mirëfillta. Sekretarja e kësaj shoqate, Pat Sëire, ndërsa ka reaguar dhe njoftuar në lidhje me këtë komunikim të shumëpritur akademik, shpjegon arsyet pse duhet ndjekur me vëmendjen më të madhe.