Portret i trishtë Nëne


Zyhdi Dervishi

Portret i trishtë Nëne

Para duarve të rreshkura të nënës