POEZIA E FILOZOFISË DHE POEZIA FILOZOFIKE

gjata.arqile2@gmail.com


Filozofia është një nga format e ndërgjegjes, është shkenca e ligjeve më të përgjithshme të zhvillimit të natyrës, të shoqërisë dhe të mendimit.

Poezia është një mënyrë e veçantë e organizimit të ligjërimit, që na jep marrëdhënien vetjake estetike të individit ndaj botës.