Poeti që shkruan për një poet e artist shqiptar...


Nuri Dragoj

Aktori strugian, Xhevat Limani, në një libër të Kristaq Shabanit


Poeti që shkruan për një poet e artist shqiptar ende jashtë kufijve të shtetit amë


Nuri Dragoj


Poeti dhe shkrimtari Kristaq F. Shabani, me librin “Pemnaja e artit të bleruar”, ka mundur të na sjellë fare pranë krijuesin dhe aktorin e njohur Xhevat Limani. Autori shetit me librin e vet herë me aktorin, herë me poetin dhe