Poeti është bërë më i vetëdijshëm për vetveten


Çfarëdo që poezia bashkëkohore t'i detyrohet praktikës tradicionale, mund të ketë pak dyshim se për shumë prej nesh poezia sot duket shumë më komplekse sesa ajo e ndonjë periudhe më të hershme. Në një farë mase vështirësia lind sepse, duke u ballafaquar me diçka të re, ne j