POEMA “VAJET E VOJSAVËS”[1] SHKRUAR NGA FRAN UKCAMA!


Fran Ukcama


Kjo poemë epike ka bukurinë e vet sepse në thelb ekziston tragjizmi.

Kur lexon këtë poemë ndjenë pasqyrimin e shpirtit të Vojsavës, princeshës së Skënderbeut.

Poema ka si personazh DIELLA SHTRUNGËZA, që i qëndroi pranë Princeshës.

Është poemë se ka përmbajtje dhe karakterizohet nga fenomeni afrodiziak(dëshirë-kënaqësi} me të cilin poeti Ukcama e ka përshkruar aq mrekullisht!