PIKËLLIM


Pozaet Qose

PIKËLLIM


Do të na duket kaq e varfër tani bota pa fjalën tënde të bukur e pa buzëqeshjen tënde të ëmbël.

Si nderim për gjurmën tënde fisnike, që le për ne të gjallët, po të nis këtë kushtim, që ta