Pesë poezi të tjera nga Fatmir Terziu


Pesë poezi të tjera nga Fatmir Terziu


1. Udhëtimi


Udhëtimi është ëndërrimi i pagjetur.

Të ëndërrosh?

… është dhimbje e vetmuar

sa më larg, aq më afër kësaj kohe