PERSONALITETE TË SHQUARA TË HISTORISË SONË PËR RËNDËSINË E LUFTËS SË VLORËS, 1920