”Paralelet e Karantinës”, do ngelet si dëshmi kohe


Doc. Odise Çaçi