Përsiatje për sportin tonë pas ndeshjes me Izraelin


Përsiatje për sportin tonë pas ndeshjes me Izraelin:

Me të dalë vedja qejfit, thonë shkodanët.</