Përsëri dy fjalë për alfabetin e shqipes


Prof.dr. Eshref Ymeri


Tek po shtegtoja nëpër faqet e internetit, në portalin “Zemra Shqiptare” të datës 14 nëntor 2018, fare rastësisht hasa në artikullin me titull “Kongresi i Manastirit - Faqe e lavdishme në historinë e popullit shqiptar”, me autor zotërinë Zymer Mehani, i cili shkruan:

“Nuk mund të themi se alfabeti i autorëve të vjetër ka qenë mbështetje për alfabetin e sotëm.... E përbashkëta e tyre qëndron se, si alfabeti i tyre, si alfabeti i sotëm, u mbështet në alfabetin latin… Me 22 nëntor 1908, përfundoi punimet Kongresi i Manastirit, i cili, e miratoi alfabetin latin të gjuhës shqipe, të propozuar nga Shoqëria “Bashkimi”.

Po si t’ia bëjmë natyralistit të famshëm romak që thotë diçka krejt tjetër për “origjinalitetin” e alfabetit “latin”?