Përherë


Përherë

Të bukurat ditë, të mirët mote, * Me mua qëndrojnë çdo çast, Me mua ësht