PËR DREJTËSINË


MARTIN LUTHER KING-U PËR DREJTËSINË -- SIPAS FJALËVE TË TIJA

Me rastin e muajit kushtuar Historisë së Afrikano-Amerikanëve

Nga Frank Shkreli

Këtu në Shtetet e Bashkuara, muaji shkurt që sapo kaloi, çdo vit i kushtohet zyrtarisht histor