PËR DIPLOMATËT PERËNDIMORË


Frank Shkreli

DY PYETJE DHE NJË THIRRJE PËR PARLAMENTIN E RI NË TIRANË DHE PËR DIPLOMATËT PERËNDIMORË ATJE

Kur do të dënohen, zyrtarisht, krimet e regjimit komunist të Enver Hoxhës dhe kur do të deklarohet distancimi zyrtar nga ai regjim gjakatar?