NUK IU NJOH KONTRIBUTI PËR 50 VJET ME RRADHË


HAFIZ SHERIF LANGU (1877- 1956)

KLERIKU DHE VEPRIMTARI I SHQUAR I ÇËSHTJES KOMBËTARE, DELEGATI I PAVARËSISË QË NUK JU NJOH KONTRIBUTI PËR 50 VJET ME RRADHË