NjeriuAstrit Lulushi

Bota është ishull

Në oqeanin e gjithësisë,

Megjithatë, askush s’është

Ishull i tërë në vetvete.

Çdo njeri është pjesë

E njerëzimit, në përgjithësi;

Si reja që shpërndahet

Dhe qiellin e hap,

Duke e bërë