Njerëzorja s'duhet të mbetet në mënyrë pasive


1977: Fatmir Terziu dhe Ylber Balla

Njerëzorja s'duhet të mbetet në mënyrë pasive

Fatmir Terziu


Lartësitë. Kurë nuk tentojnë të hedhin kokën poshtë. Nga mesi i maleve, emocioni i syve duket një dështak i paisur me cmirën e një fëmije. Një rrugë për t'u ngjitur përtej qiejve sipër, është e ndriçuar me yje. Një urë me yje lidh qiellin, ku asnjë re errësuese as nuk guxon të arrijë këtë peizazh, as nuk shkon më tej e tutje një imazhi të fiksuar në karton. Megjithatë vizioni im është i errët, sepse nuk mund t'i kuptoj ngjarjet e asaj që po ndodh nën mua. Nëse kjo tokë do të dridhej, jam i sigurt se nuk do të kisha dijeni për të.