NJERËZIT E KOMUNITETIT


Vullnet Mato

NJERËZIT E KOMUNITETIT

DHE KAFSHËT E REZERVATIT

Në rezervat ku bashkëjeton e mira,

me të keqen e madhe të shfarosjes.

ndodh lukunia kafshuese, me egërsira

sulmon tufat e pafajshme të kullotjes;