Një zë poetik që vjen nga Struga


Bletrona Brao

Ejup Ajdini

( Vështrim letrar mbi përmbledhjen poetike të Bletrona Braos “Përtej