NJË STUDIM SHKENCOR ME VLERA SHQIPTARIE!


“Kur rrënjët janë të thella,

nuk ka pse të kesh frikë nga era”.

Khalil Gibran.


<