Një strategji e re e „BigBoss Services UK Ltd“


Drejtor: Gazmend CufajDrejtuesi i Kompanisë tashmë të mirënjohur shqiptare, „BigBoss Services UK LtdGazmend Cufaj, edhe në ditët e pushimeve ka ndërtuar një strategji të re, që metohet tek „Zhvendosja e punës“. Duke e ditur se koha, hapësira dhe vendi janë përcaktuese në biznes, ai ka ndërtuar strategji të reja të biznesit të tij. Sigurisht, kompanitë lëvizin vendndodhjen për shumë arsye, nevojën për të zvogëluar kostot, për të gjetur ambiente më të mëdha, për ristrukturim ose për t'u bashkuar me një biznes tjetër për shembull, ndaj dhe z Cufaj e bën këtë një strategji të tij. Nëse kjo ndodh, ai e kupton se me këtë ka disa të drejta dhe detyrime.

Me këto lëvizje situata varet së pari nga kushtet e kontratës së punës, thotë ai për revistën tonë, „Albanian Post“. Sipas z Cufaj, „Disa kontrata përfshijnë një 'klauzolë lëvizshmërie' e cila thotë se ju duhet të lëvizni brenda kufijve të caktuar. Nëse keni një klauzolë lëvizshmërie në kontratën tuaj, punëdhënësi juaj normalisht mund t'ju detyrojë të lëvizni në vendet e lejuara nga klauzola, përveç nëse kjo është krejtësisht e paarsyeshme (si p.sh. duke ju kërkuar të lëvizni në një vend tjetër me vetëm një ditë paralajmërim).“ Dhe për këtë drejtuesi i kësaj kompanie bën të lehtë dhe të qartë se „Arsyet që mund të mos dëshironi të shkoni në vendndodhjen e re mund të përfshijnë: kostot dhe koha e shtuar e udhëtimit, nëse keni nevojë të lëvizni në shtëpi, duke mos qenë në gjendje të përballojë një shtëpi në vendin e ri, duke mos dashur të largoheni nga shtëpia juaj aktuale, situatën tuaj familjare, si të keni prindër të moshuar që kanë nevojë për ju që të kujdeseni për ta, arsimimin e fëmijëve tuaj“, dhe kjo është për gjithë punonjësit e kompanisë së tij, me të cilët ka një komunikim model dhe mjaft demokratik, duke ua plotësuar kushtet e punës edhe në zhvendosje të punës.

Kur bëhet flajë për zhvendosjen z Cufaj shprehet se „Nëse vendndodhja e re është vetëm disa kilometra larg dhe ju mund të vozisni, ose të merrni lehtësisht transport publik, ndoshta do të jetë e paarsyeshme të refuzoni ofertën. Nëse, megjithatë, përfshin një udhëtim të vështirë, edhe nëse është vetëm disa kilometra larg, ose prek çështjet personale si situata juaj familjare ose edukimi i fëmijëve, mund të jetë e arsyeshme të thuash jo. Kur përballeni me tepricë, ekziston e drejta për një periudhë prove në çdo punë alternative që ju ofrohet - kontrolloni lidhjen më poshtë për më shumë informacion. Teprica është një shkarkim, kështu që gjithmonë mund të konsideroni një kërkesë të padrejtë për pushim nga puna nëse ndiheni të trajtuar keq.“

Kështu Drejtuesi i Kompanisë tashmë të mirënjohur shqiptare, „BigBoss Services UK Ltd“, Gazmend Cufaj edhe në ditët e pushimeve ka ndërtuar këtë strategji të re, që të rrisë bisnesit e tij dhe të bëhet jo-problematik për zhvendosjen dhe lokacionet e punës dhe punonjësve të tij.

17 views0 comments

Shkrimet e fundit