Një libër që trajton themelimin e misionit, vlerat kombëtare, fetare e kulturore në Zvicër


Detaje nga monografia "Misioni Katolik Shqiptar-Katholische Albaner Mission Luzern", është një libër që trajton themelimin e misionit, vlerat kombëtare, fetare e kulturore në Zvicër.


Shkruan: Lekë Mrijaj