NJË LETËR E PA NJOHUR...
NJË LETËR E PA NJOHUR E HYSNI LEPENICËS DHE PERSONALITETET QË LIDHEN ME KËTË LETËR.


Sotir Peci, shoku veteran i vuajtjeve e mundimeve për kaq kohë në tokat e huaja.

Hysni Lepenica