Një histori e letërsisë brenda historisë së albanologjisë dhe vepra të tjera