Një Hero i ri Turizmi del nga Shqipëria


Profesoresha Klodina Gorcia


„The Hall of International Torism“ (Salla e Heronjve të Turizmit Ndërkombëtar) është e hapur vetëm me nominim për të njohur ata që kanë treguar udhëheqje, inovacion dhe veprime të jashtëzakonshme. Heronjtë e Turizmit bëjnë një hap shtesë. Çmimi Hero Vjetor ose Special i Turizmit u jepet anëtarëve të zgjedhur të Sallës së Heronjve të Turizmit Ndërkombëtar. Me këtë rast profesoresha Klodina Gorcia nga Tirana, u pranua si Hero Turizmi në Sallën Ndërkombëtare të Heronjve të Turizmit.

1. Klodiana Gorica është profesoreshë për Menaxhim të Qëndrueshëm të Turizmit, Marketingu Sipërmarrës dhe Marketingu i Turizmit në Universitetin e Tiranës.

2. Ajo u konfirmua në Sallën e Heronjve të Turizmit Ndërkombëtar nga Rrjeti Botëror i Turizmit sot.