NJË “DILEMË” PUBLIKE...!


Reshat NURBOJA

Shkruan: Reshat NURBOJA

MATEMATIKAT E SUPËR TË MENÇURËVE - NJË “DILEMË” PUBLIKE...!