Nderojnë Heronjtë e Topanasë


Shqiponjat e Tërbaçit dhe Grupi i Pilurit nderojnë Heronjtë e Topanasë, në Vlorë


Msc. Albert HABAZAJ