Ndër krijuesit që ka bërë një sakrificë të jashtëzakonshme


Robert Prifti (1925-1993)

SAKRIFICAT E KRIJUESIT