NËNAT TONA PËR KË PO I LINDIN FËMIJËT?!


Gjokë Dabaj


Për industrinë e Evropës?! Për ekonominë e Greqisë?! Për Amerikën?! Për Turqinë?! Për kë po i lindin fëmijët nënat e shqiptarëvet?!