NËNAT


Sakip Cami

NËNAT


Në këmbë qëndrojnë ditë e natë

Ëndrrat t’i rrisin të lira

Në zemra mbajnë fëmijët, në sy

Asgjë s’i ndan prej nesh

Të bukurat, të urtat, të mirat.


LIRIA


Lëshoje fjalën lirisht