NËNA IME


Bajame Hoxha-Çeliku


NËNA IME


Do t’ju them një fshehtësi,

gjer tani askush s’e di.

Kemi qenë në vështirësi,

s’kishim bukë në shtëpi.

Kishim kazmë dhe lopatë

dhe at’ çikën bukë thatë.

Dhe punonim ditë