Në qoftë se ka të pafajshëm në këtë mes, është Arqilea