Në një ëndërr … për një gjyshe dhe një gjysh


Spajkore: Rabije dhe Shaban Sinani

Në një ëndërr … për një gjyshe dhe një gjysh