“Në lumë bie shi”


Artesa Osmanaj

V Ë SH T R I M

Shkruan: Artesa OSMANAJ:

PESHA E LIRIZMIT POETIK DHE MESAZHI FILOZOFIK I VARGUT

(Sejdi BERISHA: “Në lumë bie shi”, poezi, botoi Club Kultura Pejë, 2015)

Në kështjellën e letërsisë, përkatësisht poezisë, poeti Sejdi Berisha ka vendosur mur (poezi) të fuqishëm që me mesazhin filozofik, atij njerëzor dhe pedagogjik e të begatuar me shijen dhe refleksionin e fortë estetik, nëpër periudha i bën ballë kohës. Portreti letrar i Sejdi Berishës, është i njohur dhe i gjithanshëm. Ai, me sukses ka hyrë dhe lëron në zhanrin e poezisë, publicistikës, gazetarisë, eseistikes, monografisë, kritikës letrare dhe në atë të dramës, dhe në secilën prej tyre nuk është udhëtar i rastësishëm. Por, dua të veçoj, në atë të poezisë është krijues, që rrugëtimin e jetës së njeriut e shndërron në lapidar të përjetshëm, të cilin secili lexues ka dëshirë ta vizitojë dhe të jetë gjithnjë pranë tij. Poezia e tij i ngjanë strallit dhe dritës së diellit, dhe si i tillë, e, i palodhur, me mjaftë sukses arrin caqet e shijeve poetike. Librit me poezi “Në lumë bie shi”u paraprinë vargjet, mund të themi emblematikë: “Flini flini/ Dielli ka arritur/ Në kupë të qiellit…!”.