Në kohë virusi…
Luan Xhuli

Në kohë virusi…

…gjeta çastin të mendoja për një të harruar.

Edhe për një të vdekur,

që nuk shkova të shihja një herë shtëpinë e tij të ikjes.

Për një takim,

që refuzova i nxitur nga gënjeshtra

u kujtova sot,