Në këtë kontekst dua të shprehem


Arqile V. Gjata

KUR KRIJUESI I SHËRBEN PUSHTETI...

DHE KUR KRIJUESI “I NËNSHTROHET” ARTISTIKISHT ATIJ!