Në 10 vjetorin e vdekjes


Fritz RADOVANI:


Kujtojmë të Ndjemin DANIEL GAZULLI,

Në 10 vjetorin e vdekjes.