MUSTAFA GJINISHIT ATDHETARI ANTIFASHIST I VRARË PABESISHT NGA SHOKËT E TIJ


SHPENDI TOPOLLAJMUSTAFA GJINISHIT ATDHETARI ANTIFASHIST I VRARË PABESISHT NGA SHOKËT E TIJ