MOS I HIDHNI LEGJENDAT KUR TË TJERËT I KRIJOJNË NGA HIÇI