MJERIMI I QËNDRIMEVE NDAJ ZBULIMIT TË MASHTRIMEVE HISTORIKE


Fahri Dahri

Shpesh na ndodh që të sjellim ndër mend të shkuarën, e cila lidhet me familjarët që ishin dhe nuk janë më, me miqtë dhe shokët që i kishim dhe nuk i kemi. Kur them që nuk i kemi, çdo njeri mendon se: ose janë larg dhe jetojnë në vende të ndryshme; ose nuk jetojnë më. Këtu bëhet fjalë për rastet e dyta.

E shkuara krahas jetës së përbashkët shoqërore, brenda saj ka ngjarje të shumta dhe të ndryshme, e veçanta që po ndalemi janë qendrimet ndaj zbulimit të ngjarjeve të rënda të ndodhura, por janë fshehur, shtrëmbëruar ose kamufluar.

Dihet prej të gjithëve se ndaj rasteve të tilla vërtetohen dy qendrime prej dy grupime njerëzish, konkretisht nga shumica e të mashtruarve dhe pakica mashtruese. Pakica mashtruese arrijnë me anë të shpifjeve, mashtrimeve, manipulimeve, fshehjeve, të tjetërsojnë shkaqet e vërteta të ngjarjeve si në përmbajtje dhe në dukje qëllimisht për të përdhosur të "padëshiruarit".